Papierstreifen D-Kopf Nägel

Papierstreifen D-Kopf Nägel

28° & 33° Streifen, 100 mm (4")
Papierstreifen Offset Nägel

Papierstreifen Offset Nägel

33° Streifen, 100 mm (4")
Plastikstreifen Ankernägel

Plastikstreifen Ankernägel

17°, 20°, 26°, 30° & 33° Streifen, 75 mm (3")
Plastikstreifen Rundkopfnägel

Plastikstreifen Rundkopfnägel

17°, 20°, 22° (DUPLEX), 28° & 33° Streifen, 100 mm (4")
Plastikstreifen Joist Hanger Nägel

Plastikstreifen Joist Hanger Nägel

17°, 20° & 33° Streifen, 63 mm (2 1/2")
Drahtstreifen D-Kopf Nägel

Drahtstreifen D-Kopf Nägel

28° Streifen, 100 mm (4")
Drahtstreifen Offset Nails

Drahtstreifen Offset Nails

28° Streifen, 100 mm (4")
Papierstreifen Rundkopfnägel

Papierstreifen Rundkopfnägel

20° & 33° Streifen, 100 mm (4")
Papierstreifen Ankernägel

Papierstreifen Ankernägel

33° Streifen, 75 mm (3")
Plastikstreifen D-Kopf Nägel

Plastikstreifen D-Kopf Nägel

28° Streifen, 100 mm (4")
Papierstreifen Joist Hanger Nägel

Papierstreifen Joist Hanger Nägel

33° Streifen, 63 mm (2 1/2")
Plastik Coil Marathon Nägel

Plastik Coil Marathon Nägel

20° Marathon Coil, 100 mm (4")