Holzher Q

Holzher Q

80 mm (3 1/8"), Heavy Duty Staple
Holzher H

Holzher H

75 mm (3"), Heavy Duty Staple